kirurgiline-lina

Kirurgiline lina 2 kihti, 75cm x 90cm, N1

imurikaitse

Steriilne imurikaitse 7cm x 120cm, N1

lina-34

Kirurgiline lina 50cm x 75cm, auguga 6cm x 8cm, N1

Kohatäide

Kirurgiline lina 50cm x 60cm, kleepuva auguga 6cm x 8cm, N1